Christian Houge žije v norském Oslu, fotografickému umění se věnuje už více než dvacet let a stále objevuje něco nového. Tématem jeho tvorby je zkoumání vztahu mezi člověkem a přírodou a zabývá se přitom lidským údělem i tématy, jež se vynořují opakovaně, například dopady činnosti člověka na životní prostředí v éře antropocénu, identitou a smrtí. Často staví do protikladu vizuální estetiku a skrytě vyjádřené znepokojení, což v divákovi vyvolává kognitivní disonanci, vybízí ho ke zkoumání osobních zkušeností a umožňuje mu více proniknout do podstaty věcí.

 

Na cyklu a performancích Vanitas začal Christian Houge pracovat v roce 2019, tedy poté, co skončil s rituálním spalováním trofejních zvířat pro cyklus Residence of Impermanence (Pomíjivé bydliště). Po čtyři předešlé roky shromažďoval vzácné lidské lebky používané v lékařském výzkumu, a ty pak spálil v detailně propracovaných klasických zátiších typu „vanitas“ inspirovaných holandskými mistry šestnáctého století. Jeho katarzní performance evokuje pomíjivost života a marnost žití a je meditací o lidském údělu v kultuře, v níž se ze smrti stalo tabu. Hougeova připomínka kontrastuje s naším sebepotvrzováním na sociálních sítích, jež nás mohou poněkud odtrhávat od našeho vlastního nitra. Jeho zátiší vytvořená v tradici memento mori (latinsky „pamatuj, že zemřeš“) vedle sebou kladou krásu a násilí, a mají nás tak v mnoha ohledech inspirovat, protože lebka může symbolizovat nekonečně mnoho věcí.

 

Hlavním cílem umělce je navázat dialog s uměním, jež podněcuje k zamyšlení a přináší inspiraci.

 

Cyklus Residence of Impermanence (2017–2019) získal v roce 2021 devět nominací na cenu Prix Pictet za udržitelnost s tématem OHEŇ. Vystavoval se v šesti muzeích a v několika galeriích, například na samostatné výstavě ve stockholmské galerii Fotografiska (2019) a v Galerii Omnius na festivalu Les Recontres d’Arles (2019). Jednotlivá díla z cyklu Residence of Impermanence v letech 2022–2023 putují po Spojených státech spolu s výstavou Facing Fire: Art, Wildfire and The End of Nature in the New West (Tváří v tvář ohni: Umění, lesní požár a konec přírody na novém Západě), kterou iniciovalo Kalifornské muzeum fotografie (UCR) v Los Angeles. Výstava je věnována čím dál závažnějším lesním požárům způsobeným klimatickou změnou. 

 

Cyklus Death of a Mountain (Smrt hory, 2016–2020) byl v roce 2021 nominován na cenu Leica Oskar Barnack Award a v témže roce mu byl udělen umělecký grant norské vlády. Velkou pozornost vzbudila Hougeho samostatná výstava v galerii Buer v roce 2021 i jeho díla vystavená na festivalech Negative Photo Festival v Oslu a Street Level Photoworks v Glasgow v témže roce. Řada děl z tohoto cyklu je součástí významných soukromých, veřejných a institucionálních sbírek.

 

Dílo Christiana Hougeho se dostalo do užšího výběru na cenu BMW na veletrhu Paris Photo (Scout Gallery, Londýn). S výstavou Paradise Lost (Ztracený ráj) autor v letech 2015–2016 absolvoval turné po Číně. Jeho práce vyšly v několika knihách a prezentovaly se na sympoziích a na přednáškách TED.