Josef Žáček

Surrogate
Bold Galerie, 2021
Měkké desky
Josef Žáček: Surrogate
Publisher: Bold Gallery
Pages: 26
Kč 200.00

kurátor Radek Wohlmuth

 

Tématem nové výstavy malíře temných forem Josefa Žáčka (1951) je tělo jako organický nástroj oproštěný od soucitu a sentimentu. Obrazy připomínající rentgenové snímky je možné vnímat jako diagnostiku reality. Autor se vyhýbá emocím, ale ani tak u něj tělo není zbavené tělesnosti a je spojené i s neprvoplánovou erotikou. 

 

Žáček’s new exhibition examines the body as an organic machine freed from compassion and sentiment. The paintings, resembling x-ray images, can be seen as diagnostic reality. The artist avoids emotion, but even so, the body is not devoid of corporeality and is even connected with an unsuperficial eroticism.