NFT kolekce

NFT fenomén

Sociální sítě, online média a internetový obchod hrají v našich životech enormně důležitou roli. Nový svět kryptoměn přinesl fenomén tzv. NFT (non-fungible token), tedy nezastupitelný token. NFT lze definovat jako unikátní certifikát o vlastnictví originální akvizice nacházející se ve virtuálním prostoru. 

 

NFT nesmíme zaměňovat s vizuálním duplikátem díla, nebo jeho JPG obrázkem na webu. Jedná se více o platný certifikát, sběratelskou, či klubovou kartu umožňující vlastníkovi vstup do privátní společnosti.  Pro ilustraci příklad z oblasti investic do umění: jedna z nejexponovanějších platforem obchodujících s NFT díly je založena ujednání, že pokud si zakoupíte umělecké dílo, máte k dispozici jeho fyzickou i digitální NFT verzi po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby si musíte vybrat, zda si ponecháte fyzický obraz, nebo NFT - pokud se rozhodnete pro NFT, obraz bude spálen a naopak. Nosič je tedy mnohem méně důležitý než hodnota, která provází dějiny umění od  jeho prvopočátků - originalita.

 

Co je blockchain

Blockchain je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě.

 

Archivace digitálních kopií na blockchain

Artefakty archivujeme i s jejich unikátními digitálními záznamy na blockchain. Každý takový záznam je nezničitelný a neměnný.

( např. uložený 3D model, časový údaj o jeho vzniku, obrázky, další metadata ) 

 

Díky tomu zůstávají všechny 3D modely, obrázky, videa a jiná metadata dostupná navždy pro využití kdykoliv a kýmkoliv v budoucnosti.

 

 

 

 • NFT DROP

  Pátek 20.5.2022

  Kolekci NFT si budete moct prohlédnout od pátku 20.5.2022 na webu ark atlantis.

   

  Aukce NFT bude spuštěna v pátek 20.5.2022 zde a potrvá do ukončení výstavy 15.6.22

 • BUŠIDÓ! Kolekce

  Cesta válečníka
  20 May - 21 June 2022

  Výstava Bušidó! Cesta bojovníka, představuje odvážnou syntézu původních samurajských reálií a jejich mutací do krypto-světa NFT

  Digitalizace sbírky BUŠIDÓ!

  Výstava Bušidó! Cesta válečníka spojuje vzácné antikvárie a nově vzniklá  NFT umělecká díla. Protnutí těchto dvou světů s sebou nese možnost téměř dokonalé archivace křehkých antikvit, které se dají uspokojivě dále vystavovat, a zároveň možnost dostupnějšího sběratelství. 

  Ve spolupráci se společností Ark Atlantis byla celá sbírka vystavených předmětů naskenována s pomocí techniky fotogrametrie. Digitální otisky v podobě vysoce detailních 3D modelů byly uloženy na permanentní úložiště IPFS a jejich záznam byl zašifrován na blockchain. 

  VÍCE NA WEBU

   

  Díky tomuto postupu je zachován detailní záznam o podobě exponátů, který může v budoucnosti najít využití například při jejich restaurování, vystavování, či zkoumání. 

   

  Šimazu Iroha no uta - Part I. Chapter I. - V.

   

  Instalace vytváří digitální propojení historického kontextu a dobové zbroje, střet reálného objektu a jeho virtuální reprezentace, která nás provází básněmi ze sbírky Šimazu Iroha no uta z 16. Století, jejichž autorem je moudrý vládce a administrátor svého panství, konfuciánský učenec, statečný válečník, skvělý taktik a básník, kníže ze Sacumy Šimazu Tadayoši 島津忠良(1493 - 1568). Tato sbírka se stala inspirací pro následující generace knížat ze Sacumy a je jedním z důvodů rozkvětu jejich provincie. 

   

  Prodej Bushido NFT je zahájen formou aukce na vernisáži výstavy a bude probíhat po dobu jejího trvání. Mimo galerijní provizi, půjde výtěžek z NFT ve prospěch projektu digitalizace veřejného kulturního dědictví

   

  VSTOUPIT DO AUKCE MŮŽETE ZDE

   

   

  FENOMÉN NFT

  Předchůdce prvních počítačů lze lokalizovat do doby již před zhruba 5000 lety v Babylonii. Jednalo se o zařízení založená na mechanických principech umožňujících složitější matematické operace. Další větvení genealogického stromu počítačů rostlo přes logaritmické tabulky, kalkulátory a programovatelné stroje. Skutečný milník přichází v období druhé světové války v podobě elektromagnetických počítačů tzv. Nulté generace. Období několika následujících stádií dospělo do pomyslné čtvrté  generace, která je spojená s rozvojem globální internetové sítě. 

   

  Počátek digitálního světa čtvrté generace je souborně nazvaný termínem WEB 1.0., dovoloval uživatelům vytvářet a číst statické informace. Přinesl s sebou revoluční zlom v povědomí společnosti o tom, že virtuální realita existuje a lze se v ní autonomně pohybovat. WEB 2.0 je skutečnost, kterou žijeme právě nyní. Sociální sítě, online média a internetový obchod hrají v našich životech enormně důležitou roli. Nastupující platforma WEB 3.0 je idea prostředí, ve kterém kryptoměny a virtuální vlastnictví umožňují uživateli vystupovat pod anonymní identitou a pohybovat se v uzavřených komunitách. Tento nový svět kryptoměn přinesl fenomén tzv. NFT (non-fungible token), tedy nezastupitelný token (například bitcoin je token zastupitelný - velice podobný jakékoli jiné měně). NFT lze definovat jako unikátní certifikát o vlastnictví originální akvizice přítomné ve virtuálním prostoru. Vztáhneme-li výše zmíněný digitální vývoj a fenomén NFT do oblasti výtvarného umění, dojdeme k možným paralelám s vlastnictvím uměleckého díla, a potažmo i se sběratelstvím jako takovým. Při pohledu na NFT jej nesmíme zaměňovat s vizuálním duplikátem díla, nebo jeho JPG obrázkem na webu. Jedná se více o platný certifikát, sběratelskou, či klubovou kartu umožňující vlastníkovi vstup do privátní společnosti.  Pro jasnější ilustraci nahlédněme na konkrétní příklad z oblasti investic do umění - jedna z nejexponovanějších platforem obchodujících s NFT díly je založena na smluvním ujednání,že při zakoupení uměleckého díla máte k dispozici jeho fyzickou i digitální NFT verzi k dispozici po dobu přesně jednoho roku. Po uplynutí této doby si musíte vybrat, zda si ponecháte fyzický obraz, nebo NFT - pokud se rozhodnete pro NFT, obraz bude spálen a naopak. Nosič je tedy mnohem méně důležitý než hodnota, která provází dějiny umění od  jeho prvopočátků - originalita.

   

  Proměnu uměleckého originálu ve vztahu s moderními technologiemi zkoumal zejména slavný teoretik Walter Benjamin. Poukazoval na celá pokolení dějin umění, kdy platila jasná hierarchie mezi mistry a jejich žáky, kteří se zdokonalovali mimetickou nápodobou. Zároveň panovalo obecné povědomí společnosti, že mistrovské dílo může být spatřeno na jediném místě a v jediném čase. První velký milník bořící toto dogma byl Guttenbergův vynález knihtisku a o několik století později patent fotografie. Písmo i fotografie jsou schopny transfer informací zajistit i bez fyzické přítomnosti originálu. Walter Benjamin popisuje tuto proměnu jako zbavení se Zde a Nyní z přítomnosti uměleckého díla a nazývá tento proces ztrátou aury. Z uměleckého díla se vytrácí cosi neopakovatelného až mystického, co jej tradičně odlišovalo od profánních předmětů. V dějinách umění s nástupem nových technologií tak nastává éra nastolující převrat ve vnímání významu originality a unikátnosti. 

   

  Výše jsme zmínili proces ztráty aury uměleckého díla. Zkusme nyní naši pozornost zaměřit o několik století zpět a pohlédněme do tváře samurajského bojovníka. Výstava Bušidó! Cesta válečníka v Bold Gallery zcela evidentně nabízí unikátní možnost konfrontace se starožitným dílem, jehož klastr hodnot čerpá z jeho autenticity a originality. Svět samurajů byl do velké míry založen na silném morálním kodexu, fyzické zdatnosti skrze bojová umění a také na komplexních estetických hodnotách odrážejících se v čajových obřadech, skládání básní, květinových kompozicích ikebana a v neposlední řadě také ve vizuální harmonii a komplexnosti samotné zbroje. Ustrojený samuraj do brnění, helmice, masky a ozbrojen svým mečem je soustava estetických pravidel par excellence. Kontakt současného diváka s dávnou elegancí a vážností samurajů může vyvolávat hluboký respekt i fascinaci zároveň. Veškeré procesy týkající se prastarého umění a starožitností jsou přímo založeny na autenticitě, unikátnosti a originalitě. Pokud se daný objekt jednoho z těchto aspektů zbaví, bude se jednat o napodobeninu nebo přímo o falzum. Je tedy velice důležité, že se jedná o původní antikvitu, jinak by při kontaktu s věrnou napodobeninou tento autentický prožitek z díla vůbec nenastal. 

   

  Výstava Bušidó! Cesta válečníka však neprezentuje pouze historické reálie, ale právě vzniklé  NFT  umělecké dílo vycházející z jedné kompletní samurajské zbroje. Dochází zde tedy k protnutí dvou světů, které se na poli současného umění setkaly jen velice vzácně. Současné NFT může vytvořit prakticky kdokoli, na poli investic do umění je dokonce znám případ, kdy NFT díla produkují přímo samy počítačové programy. Na této výstavě se však setkáváme sedvojí unikátností - s jedinečnou a prastarou samurajskou zbrojí a její neopakovatelnou virtuální mutací. Digitalizace s sebou nese možnost téměř dokonalé archivace křehkých antikvit, které se dají uspokojivě dále vystavovat, a zároveň možnost dostupnějšího sběratelství. 

   

  V myšlení Waltera Benjamina jsme viděli jistou krizi uměleckého díla v podobě ztráty jeho aury.  Na první pohled by se mohlo zdát, že digitální svět bude veškerou originalitu nadále principielně popírat. Současná tendence vytvářet NFT, však naznačuje možný převrat - Umělecké dílo v době technické nereproduktovatelnosti. Tento proces může být svědectvím o přirozené lidské potřebě vztahovat se k unikátním originálům.

  Jan Dotřel

   

 • 3D model zbroje joroi, který byl použit k vytvoření NFT.

  Samuraj 3D sken