Christian Houge / Residence of Impermanence: Podzim 2022

13 October - 13 November 2022

Každé pálení taxidermie (zvířete) je obětí i vysvobozením. Je to akt násilný, ale také zvláštní, když člověk vidí, z čeho jsou tyto uměle vytvořené struktury vyrobeny. Je to závěr. Závěr koloběhu tohoto konkrétního zvířete, a to jak existenčního, tak i fyzického.

Lidské svědomí, sounáležitost s přírodou, odcizení a destrukce. To vše a ještě mnohem víc se dostalo do hledáčku norského fotografa Christiana Hougeho. Jeho do očí bijící expozice fotografií, taxidermických objektů a videoprojekce se zvířecí tématikou má za cíl vytvořit dialog nejen mezi lidmi, ale i se sebou samými. Nechce kázat. Nechce přemlouvat. Nechce vinit. Chce klást otázky, na které možná najdeme tam někde hluboko v sobě odpověď. 

 

Datum výstavy zveřejníme brzy.