Invisible Cities: město - vize - skutečnost

26 June - 3 August 2019