Invisible Cities: město - vize - skutečnost

26 June - 3 August 2019

Výstava Neviditelná města v galerii Arcimboldo v dialogu českého současného umění s grafikami Piranesiho 

 

Praha - 18. června 2019 - Neviditelná města (Invisible cities) je v pořadí již sedmou kolektivní výstavou současných výrazných tvůrců, kterou představuje pražská galerie Arcimboldo. 

 

Galerie Arcimboldo na sebe v podstatě od počátku upozorňuje na české poměry výjimečnou vizuální koncepcí svých projektů, kdy se snaží kombinovat výtvarné práce z posledních let s originálními historickými artefakty. Tímto způsobem usiluje nejen o prohloubení kontextu a dosažení specifické atmosféry, ale chce tak rovněž připomínat tradiční nebo atypická témata a aktualizovat jejich platnost pro dnešek. Nejiné je to i v tomto případě. 

 

Výstava je pojmenová podle stejnojmenné knihy italského spisovatele Itala Calvina Le città invisibili z roku 1972, kde dochází k fiktivnímu rozhovoru slavného cestovatele Marca Pola a Čingischánova vnuka Kublaje, velkého chána Mongolů. Páteří výstavy se stal výběr z konvolutu kultovních leptů vedut a antických památek Říma jednoho z nejvýznamnějších evropských grafiků 18. století Giovanni Batisty Piranesiho, který při tvorbě - kromě jiného - uplatňoval i své autentické poznatky z profese architekta. Za zmínku stojí připomenout, že jednou z jeho realizací byla i přestavba maltézského kostela Santa Maria del priorato v Římě.

 

Protipól grafických listů tvoří výběr realizací devíti výrazných domácích autorů napříč generacemi, kteří se zachycování nebo zkoumání parametrů městského prostoru dlouhodobě věnují. Nechybějí mezi nimi sochařsky vedené a apokalypticky temné obrazy Jaroslava Róny, pozorovatelská plátna zpracovaná „neosobní“ plochou malbou Petra Maliny, asamblážovitě zhuštělé pohledové urbánní komplexy vytvořené airbrushem Michala Škapy nebo konceptuálně promýšlené vrstevnaté mapy Jany Kasalové. Sochař Martin Skalický expozici doplnil originálními objekty vyformovanými přímo z architektonických detailů nacházejících se na fasádách budov. Jako „stavební hmotu“ při tom ale používá výhradně textilie, tedy snad nejméně tvarově stabilní materiál vůbec, které napouští pryskyřicí. Jakub Geltner zase do výstavy vnáší vizualitu technického obrazu a nových médií, takže vytváří alespoň symbolickou protiváhu tradičním technikám, které v ní jinak dominují. Mezi jeho témata patří unifikace, ale i stavební normy nebo satelizace veřejného prostoru. Ve své až inženýrsky pojímané tvorbě se nevyhýbá dotahování projektů do extrému a prostřednictvím zmnožených fasád panelových domů nebo prvků městského mobiliáře upozorňuje na absurdní parametry současných „strojů na bydlení“.  

 

Výstavní projekt nezachycuje většinou konkrétní urbanistické celky ale jedná se spíše o metaforou vyvěrající - či ztrácející se - v utopii, mýtech a historii. Na výstavě se tak objeví fragmenty, detaily, apokalyptické scény, asambláže, ale také neosobní prostory, které jsou paralelou k našemu reálnému světu. 

 

Neviditelná města 

Vernisáž: 25.6. v 18:00                                                    

Výstava: 26.6. - 3.8. 2019

web: https://www.arcimboldo.cz

facebook: https://www.facebook.com/galeriearcimboldo/

instagram: https://www.instagram.com/galeriearcimboldo/

Otevírací doba: út - so, 11:00 - 18:00                              

Kde: Galerie Arcimboldo, Lázeňská 4, Praha 1

kontakt:

Kristina Pourová - m. + 420 605 241 462 e. kristina@arcimboldo.cz