Posts by Petra Makuková

  • by Petra Makuková
    UCHOVÁVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ S POMOCÍ DIGITALIZACE

    Soukromá sbírka staletých samurajských zbrojí vystavená na výstavě BUŠIDÓ! byla ve spolupráci se společností Ark Atlantis digitálně naskenovaná, tj. podrobená důkladné fotodokumentaci. Scan jsme využili k vytvoření unikátního NFT, které kombinuje historický kontext prózy ze sbírky Iroha Uta a naskenované digitální dvojče brnění Yoroi Myochin Munesuke. Prodej NFT bude zahájen formou aukce na Opensea, která bude probíhat do 21.6.2022. Mimo galerijní provizi půjde výtěžek z NFT ve prospěch projektu digitalizace veřejného kulturního dědictví. Jedná se o pilotní projekt, na který budeme budeme navazovat v budoucích aukcích.