Viktor Frešo SK, 1974

Frešo studoval na Akademii umění a designu v Bratislavě a na pražské AVU (absolvoval 2003).

 

Svoji uměleckou práci a svůj vztah k umění vnímá jako reflexi stavu společnosti. Frešo vytváří koncepty a projekty a představuje je jako samostatné, uzavřené cykly, jednotlivá umělecká díla. Ve své práci jsem často kritický a provokativně, s humorem, vyjadřuje své opovržení k současné umělecké scéně.

 

V poslední době se věnuje především soše a malbě.