Matěj Macháček se narodil v Uherském Hradišti, žije mezi Prahou a Taiwanem. V tvorbě kombinuje tradiční evropskou malbu s exotikou vibrantní energie intenzivních barev, která byla ovlivněna rezidencí na tropickém ostrově.

  
V roce 2015, v době jeho stáže na Taipei National University of the Arts na Taiwanu, se začal věnovat technice malby tuší na papír, který poté lepí na pátno. V tvorbě zobrazuje portréty sebe sama procházejícího krajinou, důvěrně známe intimní předměty - dědečkovi holínky a rukavice - dohromady vytvářejí mozaiku minulého a přítomného.

Částečně dekorativmí, motivy tropické krajiny, které byli malované plan-air přímo na střechách domů, zachycují autentickou atmosféru a vibrantní energii. Ta je zdůrazněna spojení rytmického  kontrastu přesných malovaných tahů štětcem a rozostřemého barevného povrchu. 

Práce na dílech se dějě expresivně a intuitivně. Matěj vede skrze svojí malbu dialog, ne bezprostředně se sebou samým, ale s duchem zrychlující se současné doby.