Renata Machýčková 1988

" Svojí práci považuji za záznam času, událostí či doby, kdy se  vzpomínky a vjemy  každodenního života schizofreně prolínají. Často pracuji s křehkostí, svojí tvorbou se snažím docílit fyzického prožitku skrze kontakt s vybraným materiálem.  

Hlavním faktorem, který udává směr mé práce je prostředí, které mě obklopuje.

Způsob mé tvorby se mění vzhledem k tomu, kde se nacházím - energie práce vytvořené doma na Valašsku je impulzivní, nárazová,  tam experimentuji s materiály dostupnými kolem.Jsou to většinou stavebnické materiály mého otce anebo všelí vosk, se kterým jsem začala pracovat při tvorbě diplomové práce, ve studiu Adama Holého na Akademii Umění.

V Itálii, kde momentálně žiji, je má rytmus mé tvorby mnohem koncentrovanější. 

Inspiraci necházím jak každodenním životě, pozorování virtuálního prostoru a sociálních médií, tak i v historii umění.