Pro Žákovou je také podstatná vzájemná provázanost mezi obsahovou a formální stránkou jejích prací.

Narozena 1987 v Praze. Monika Žáková promovala v roce 2012 na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru J. Sopka. V roce 2011 absolvovala studijní pobyt na Hochschule für Bildende Künste Dresden. V roce 2014 se umístila na třetím místě v prestiní Ceně kritkk za mladou malbu, udělované autorkm do třicet let. Již od počátku své tvorby je patrný důraz na precizní přístup ke zkoumanému tématu. Pracuje koncentrovaně s nebývalým důrazem na cizelaci technického zpracování svých obrazů. Autorka je fascinovaná určitou vrstevnatostí  a významovými vazbami, kdy se zabývá vztahem mezi materiály, především v podobě plátna a papíru. Pracuje však také s hliníkem, plechem nebo sádrou. Dále trpělivě rozvíjí a zkoumá vztah mezi zjevným a tušeným v souvislosti se střídáním a změnami rovin nebo barevných vrstev. V posledních letech dosahuje poutavých kombinací na pomezí klasických maleb a jemných reliéfů. Pro Žákovou je také podstatná vzájemná provázanost mezi obsahovou a formální stránkou jejích prací. Účastnila se celé řady jak sólových tak skupinových výstav v několika zemích Evropy nebo v Japonsku.