Nerozen nedaleko Říma ve městě Avezzano, Eugeio Percossi je multimediální tvůrce žijící na zámku v Třebešicích u Kutné Hory. Pro Eugenia trvale nosným tématem je tzv. vanitas , přičemž netíhne k existencionálnímu ladění, ale podrobuje odvěký motiv marnosti a pomíjivosti života dlouhodobému průzkumu ze zcela jiných pozic a premis.

Všímá si především vyprázdněné estetizace a komercionalizace symbolů smrti (lebly a kosti jako potisky, karikatury či loga, módní vzory a dekorace látek nebo oděvů), načež prostřednictvím různých médií (malba, fotografie, grafika, ready made, instalace a performance) výsledek svého pozorování nikoli konfrontuje, nýbrž kombinuje s přístupem zcela opačným, tj.pohledem obráceným dovnitř, k pozorování věcí niterních a ryze duchovních.

 

Eugenio se od roku 1988 aktivně účastní kolektiních výstav v Čechách i zahraničí (Itálie, USA, Rusko, Maďarsko, Slovensko). V roce 2015 absolvoval studium AVU v Praze v Ateliéru nových médií I pod vedením Markusse Huemera.