Markéta Hlinovská 1978

Markéta Hlinovská *1978 v Praze, žije a pracuje v Praze

Po gymnáziu absolvovala VOŠG Hellichova, obor knižní grafika a ilustrace, na AVU zakončila studia v ateliéru grafiky I prof. Jiřího Lindovského, diplomovou prací Kočkolit, za kterou získala Cenu rektora AVU a Ateliérovou cenu. V letech 2006,7 pobývala na zahraniční stáži na École Nationale Supérieure d’Art ve francouzském Dijonu, v roce 2017 na rezidenčním pobytu v AXÉNEO7 v Kanadě, Ottawě. Zastoupena je v českých a zahraničních (Francie, Kanada, Polsko) soukromých sbírkách a  v Galerii hlavního města Prahy.

Autorka se inspiruje divadlem, architekturou, zvířecím a předmětným světem, přičemž často staví tyto pojmy do kontrastu.

Dlouhodobě řeší vztah mezi civilizací a přírodou, skrze zvíře metaforicky poukazuje na vzorce lidského chování.

Formálně se pohybuje především v médiu kresby, ale ráda experimentuje a využívá techniku šablon, které přepisují reálný svět do obsahových zkratek a výrazových forem vhodných pro site-specific instalace.