Na svých plátnech zachycuji figurální světy/abstraktní i reálné krajiny, které vybízejí z dálky pozorovatelného ornamentu přiblížit se a sledovat detailní mikrosvěty lidí. V malbě využivám jako imaginační spouštěč otisk, který umožňuje hru a navozuje mentální mapu osobně prožitého příběhu s předivem mezilidských vztahů. Obraz chápu jako vlastní formu tělesnosti, který nese/zrcadlí vlastní symboly a archetypy. Proces tvoření pro mě obsahuje rituál i rutinu zárověň, stejně tak, jako každodenně prožívaný život.

Ve své práci ráda experimentuji s technikou i materiály. V posledních letech malbu propojuji pomocí mobilní aplikace s malbou ve virtuální realitě a vytvářím tak rozpohybovanou malbu tzv. Rozšířenou realitu/augmented reality. Virtuální realitu pararelně prezentuji s klasickým obrazem formou videoartu, holografického obrazu a 3D tisku.

Jsem absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (Ateliér Grafiky II/škola Vladimíra Kokolii a Socha II/škola Jindřicha Zeithammla, 2017). Během studia jsem se zúčastnila stáže na Robert Gordon University – Gray´s School of Art, Aberdeen (2016), v roce 2018 jsem byla finalistkou Leinemann-Stiftung fur Bildung und Kunst Award. Žiji a pracuji v Praze."