Jakub Špaňhel

Pět světel nad vodou
Galerie Arcimboldo, 2020
Měkké desky
Jakub Špaňhel: Pět světel nad vodou
Publisher: Galerie Arcimboldo
Pages: 33
Kč 200.00

Pět světel nad hladinou Vltavy se prý objevilo v noci 20. března 1393 kolem 

zmučeného těla Jana Nepomuckého, které zbrojnoši krále Václava IV. svrhli 

z Karlova mostu. Bylo to znamení, podle něhož ho později nalezli rybáři. Ti 

zemřelého muže předali bratrům křížovníkům s červeným srdcem, kteří ho 

pochovali ve svém klášterním kostele sv. Kříže většího

 

Jakub Špaňhel (1976) se poprvé malířsky dotkl legendy zřejmě nejznámějšího českého světce už na přelomu tisíciletí, když v rámci své diplomové práce zaměřené na interiéry kostelů, zachytil v prostoru svatovítské katedrály i proslulý stříbrný světcův hrob. Tehdy obraz maloval podle obrázku z bedekru, takže ho vyvedl zlatě. Po dvaceti letech se k tématu vrátil, tentokrát zcela novým monografickým cyklem pláten, který je možný vidět jako celek vůbec poprvé.