Reflexové dílo týdne - Svalovec Eugenia Percossiho

Reflex, September 20, 2021

    "Pichlavá výstavní instalace Eugenia Percossiho naznačuje různé věci. Třeba to, jak přesvědčivá může být i v dnešní době významotvorná forma nebo to, že není problém pracovat s estetikou, pokud k tomu je důvod. To dokazuje soubor na různých místech amputovaných dekorativních sošek z 30. lel, s doplněnými „protézami“ trnů, které celý příběh zřetelně přimykají k lidskému osudu, aby definitivně potvrdily, že nic na světě neexistuje bez překážek, utrpení, námahy a bolesti."

Radek Wohlmuth, kurátor

 

Výstava je k vidění do 9.10, v otvírací době galerie.

 

 

 

14 
z 30