Jakub Tytykalo: Sidewinding

8 December 2020 - 30 January 2021

Nová výstava malíře Jakuba Tytykala (1984), připravená speciálně pro Bold Gallery, představuje nejen soubor jeho obrazů z posledních dvou let, ale zároveň poprvé odkrývá i koncept autorova výtvarného přemýšlení. K obojímu odkazuje název, termín z herpetologie, tedy vědy zaměřené na obojživelníky a plazy. Sidewinding je zvláštní způsob pohybu hadů na nestabilním povrchu jako je pouštní písek nebo bahno, kdy se neplazí vpřed přímo, ale pohybují se bokem pomocí vlnovkovitých smyček. U Jakuba Tytykala je možné podobnou „ne/přímost“ ve smyslu „jiné“ cesty nebo strategie vidět už při hledání vlastní podoby malby, která je netypicky vystavěna skrze konstrukční kresbu, sochařské vnímání tvaru a v poslední době i vlepované fotografie na způsob koláže. Rovněž současný výraz s rozmyslem buduje „oklikou“ přes avantgardní a modernistickou vizuální zkušenost. Prolínavá expozice je výjimečná tím, že zachycuje přechod od střídmé barevnosti k uvoněnému kolorismu, a to v míře, jaká u tohoto autora zatím nemá obdoby. Premiérově navíc představuje i několik objektů, které malby prostřednictvím dekonstrukce plošných plánů převádějí do prostorové formy. Hlavním tematickým svorníkem výstavy je pak mytologie, ale ať už se jedná o tu starověkou či osobní, i v tomto případě jde o autorskou reinterpretaci původních vzorů, přičemž hadí křivky ani náznaky jemných písečných dun při ní nescházejí.

 

Radek Wohlmuth

kurátor výstavy