Komentovaná prohlídka: A návštěva střešní instalace na střeše klubu FUCHS2

23 July 2022 
Srdečně Vás zveme na
komentovanou prohlídku k výstavě ZERO MUTUAL
FRIENDS od umělce Jana Zdvořáka , připravenou pro
galerii Bold. Dostanete se pod pokličku jeho tvorby, ve
které se soustřeďuje na způsoby vizuální abstrakce
písma za použití tradičních médií kresby a instalace.

Zahájení proběhne 23. července 2022 od 17 hodin v
prostorách galerie Bold. Po skončení je možnost
prohlídky instalace Jana Zdvořáka na střeše klubu
Fuchs2 Štvanice.

Výstava je součástí prvního ročníku festivalu
Wall Street Prague , kterého se účastní 3 další
pražské galerie.