Lenka Černota česká, 1985

Vzdělání:

2011 - 2015 AVU v Praze, atelér Grafika II, škola Vladimíra Kokolii, magisterský stupeň

2010 - 2014 Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, doktorský stupeň

2009 - 2011 AVU Jana Matejki v Krakově v Polsku, ateliér intermediální tvorby, škola Zbignieva Bajka

2008 - 2010 VŠB, Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, magisterský stupeň

2004 - 2008 Univerzita Pardubice, fakulta restaurování, ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, bakalářský stupeň